Contact us

AVERS Screens Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 424A 05-800 Pruszków, POLAND

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000265169.

Numer NIP: 527-10-79-453
Wysokość kapitału zakładowego: 1 050 000,00 PLN

T/Fax: +48 22 716 20 20
+48 22 716 20 21
+48 22 730 64 30
+48 22 730 64 31
Serwis: +48 22 759 71 92 

avers@aversscreens.eu 

* Click on the picture to refresh