Contact us

AVERS Screens Sp. z o.o.

ul. Żytnia 23

05-800 Pruszków, POLAND

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000265169.

Numer NIP: 527-10-79-453
Wysokość kapitału zakładowego: 1 050 000,00 PLN

Tel.: +48 22 716 20 20
Tel.: +48 22 716 20 21

Serwis: +48 22 716 20 20 ext.207 

avers@aversscreens.eu 

* Click on the picture to refresh