Podłoża projekcyjne - RODZAJE

PODŁOŻA DYFUZYJNE

Odbijają światło rozpraszając je równomiernie w przestrzeni co gwarantuje uzyskanie szerokiego kąta widzenia obrazu. Uzyskiwany względny współczynnik odbicia światła podłoży dyfuzyjnych jest zbliżony do wartości 1. Sposób instalacji projektora (podwieszenie pod suftem, ustawienie na stole, regulowane przesunięciem osi optycznej) nie ma wpływu na jakość obrazu wyświetlonego na podłożu dyfuzyjnym. Tkaniny Matt White, Matt Grey, White Ice i panel White Glass są podłożami dyfuzyjnymi.

 

PODŁOŻA REFLEKSYJNE

Odbijają światło rozpraszając je kierunkowo w przestrzeni podobnie jak lustro. Gwarantuje to uzyskanie wyższej jasności obrazu, ale ogranicza kąt jego widzenia. Uzyskiwany względny współczynnik odbicia światła podłoży refeksyjnych może osiągać wartości od 1,5 do 3,0. Stosowanie ekranu z podłożem refeksyjnym wymusza konkretne usytuowanie widowni i projektora. Tkanina Matt Silver P jest podłożem refeksyjnym.

PODŁOŻA RETRO-REFLEKSYJNE

Odbijają światło rozpraszając je w przestrzeni w kierunku wstecznym. Gwarantuje to uzyskanie wyższej jasności obrazu i ogranicza kąt jego widzenia. Uzyskiwany względny współczynnik odbicia światła wynosi zwykle do 2,5. Stosowanie ekranu z podłożem retro-refeksyjnym wymusza usytuowanie projektora i widowni na jednym poziomie. Podłożem retro-refeksyjnym są tkaniny Glass Beaded.

 

PODŁOŻA DYFUZYJNO-REFLEKSYJNE

Przepuszczają i rozpraszają kierunkowo światło w przestrzeni. Gwarantuje to uzyskanie wyższej jasności obrazu przy ograniczonym kącie widzenia. Uzyskiwane względne współczynniki odbicia światła wynoszą od 2,5 do 4,0. Stosowanie ekranu z podłożem dyfuzyjno-refeksyjnym wymusza precyzyjne usytuowanie widowni i projektora ze względu na wąski kąt widzenia obrazu. Tkanina do projekcji wstecznej New Coral i panele Grey Glass są podłożami dyfuzyjno-refeksyjnymi.

 

 

Obramowanie ekranu

Porównanie 

  

CZARNE OBRAMOWANIE EKRANU

Ekrany projekcyjne powinny posiadać obramowanie w kolorze czarnym. Nie jest ono elementem dekoracyjnym, a praktycznie poprawia postrzeganie jakości wyświetlanego obrazu. Podstawowym zadaniem obramowania jest optyczne oddzielenie wyświetlanego obrazu od otaczającego go tła i skupienie uwagi widza na wyświetlanej treści. Obraz w obramowaniu postrzegany jest, jako jaśniejszy i bardziej kontrastowy od obrazu wyświetlonego na takim samym podłożu projekcyjnym nieposiadającym obramowania. Czarna ramka wymusza odsunięcie krawędzi obrazu od krawędzi tkaniny projekcyjnej zabezpieczając go przed ewentualnymi zniekształceniami spowodowanymi odkształceniami krawędzi bocznych ekranu. Zastosowanie dodatkowego szerokiego czarnego pasa powyżej górnej krawędzi obrazu pozwala na wydłużenie ekranu tak, aby jego dolna krawędź znajdowała się na wysokości ergonomicznej dla użytkownika. Pozytywnym efektem stosowania szerokiego górnego pasa jest ograniczenie ilości docierającego do sufitu rozproszonego światła odbitego od powierzchni ekranu.

EKRANY PROJEKCYJNE - Informacje ogólne

Projekcja obrazów jest zjawiskiem fizycznym, które wygląda bardzo prosto i nieskomplikowanie. Wyświetlany obraz powstaje w wyniku oddziaływania ekranu projekcyjnego i światła pochodzącego z projektora oraz z rozproszonego światła z otoczenia. Podstawowym elementem ekranu decydującym o wyglądzie wyświetlanego obrazu jest podłoże projekcyjne. Rodzaj zastosowanego podłoża projekcyjnego i jego parametry decydują o wyglądzie wyświetlanego obrazu. Pod - stawowymi parametrami opisującymi zachowanie tkanin projekcyjnych są względny współczynnik odbicia światła (Gain) oraz kąt widzenia. Względny współczynnik odbicia światła (Gain) określa zdolność podłoża do odbijania padającego światła odniesioną do zdolności odbijania światła podłoża wzorcowego. Jako podłoża wzorcowe wykorzystuje się tkaniny pokryte warstwą węglanu wapnia CaCO 3 lub dwutlen - ku tytanu TiO2. Obydwie substancje chemiczne mają kolor biały i charakteryzują się wyjątkowo równomiernym i bezstratnym odbijaniem padającego światła. Względny współczynnik odbicia światła podłoża wzorcowego wynosi 1. Kąt widzenia określa maksymalny kąt, z jakiego można obserwować obraz wyświetlany na podłożu projekcyjnym. Obraz ma najwyższą jasność. jeżeli obserwator patrzy na podłoże pod kątem prostym i maleje wraz ze wzrostem kąta obserwacji. Kąt obserwacji, przy którym jasność obrazu spada do połowy jasności maksymalnej przyjmowany jest, jako kąt widzenia. Istnieje zależność pomiędzy wartościami kąta widzenia i względnego współczynnika odbicia światła. Kąt widzenia zmniejsza się wraz ze wzrostem względnego współczynnika odbicia podłoża projekcyjnego. Podłoża projekcyjne w zależności od charakterystyki odbijania światła dzielą się na: dyfuzyjne, refeksyjne, retro-refeksyjne i refeksyjno dyfuzyjne.

Zasady dobierania ekranów

1) RODZAJ EKRANU

W naszej ofercie znajdziecie Państwo różne rodzaje ekranów:

  • Ekrany projekcyjne rozwijane elektrycznie
  • Ekrany projekcyjne rozwijane ręcznie
  • Ramowe ekrany projekcyjne do instalacji stałych
  • Przenośne ekrany projekcyjne

Ekrany przenośne są idealnym rozwiązaniem jeżeli planowane projekcje mają odbywać się w różnych miejscach i warunkach. W przypadku stałej instalacji w wybranym pomieszczeniu wybór ekranu rozwijanego elektrycznie, ręcznie bądź ekranu ramowego uzależniony jest od indywidualnych preferencji użytkownika oraz wysokości przewidzianego budżetu.

 

2) FORMAT OBRAZU

Do projekcji wykorzystywane mogą być urządzenia charakteryzujące się konstrukcyjnie określonym stosunkiem szerokości i wysokości obrazu nazywanym formatem obrazu. Ekran powinien charakteryzować się formatem obszaru obrazu odpowiadającym formatowi obrazu urządzenia projekcyjnego. Tylko w takim przypadku możliwe będzie osiągnięcie optymalnej jakości projekcji.

Typowe formaty obrazu urządzeń projekcyjnych to:

  • 1:1 format pełny
  • 4:3 format wideo
  • 16:9 format panoramiczny HOTV
  • 16:10 format panoramiczny PC
  • 21:9 format Cinemascope

 

3) WIELKOŚĆ EKRANU

Dobierając wielkość ekranu oraz sposób jego instalacji należy kierować się wskazówkami. Odległość od ekranu do ostatniego rzędu widzów Lwmax powinna być wielokrotnością wysokości ekranu h:

Szerokość obrazu określona jest na podstawie wysokości ekranu i formatu obrazu:

Ekran powinien być zainstalowany na wysokości umożliwiającej ergonomiczne oglądanie obrazów:

Należy również uwzględnić wymiary pomieszczenia, jasność posiadanego projektora oraz rodzaj, rozmieszczenie i jasność oświetlenia.

Zalety ekranów projekcyjnych AVERS SCREENS

ELEGANCJA I ŁATWOŚĆ INSTALACJI

Ekrany projekcyjne Avers Screens przystosowane są do montażu ściennego i sufitowego. W celu ułatwienia instalacji ekranów opracowaliśmy unikalny trzyczęściowy uniwersalny system montażowy. Po zainstalowaniu ekranu wszystkie elementy systemu pozostają niewidoczne, odstęp pomiędzy obudową ekranu a suftem wynosi zaledwie 1 mm, co daje wrażenie, że ekran jest przyklejony do suftu. System montażowy składa się z kasety ekranu ze zintegrowanymi prowadnicami montażowymi, sufitowy uchwyt montażowy i bolec blokujżcy. Instalacja suftowa ekranów Avers Screens o szerokości do 3,5 m ogranicza się do wywiercenia w sufcie 2 otworów, zamocowania uchwytów suftowych przy pomocy kołków rozporowych z wkrętami, wsunięcia ekranu na uchwyty i zabezpieczenia bolcami. Jeżeli po podwieszeniu ekranu okaże się, że wyświetlony obraz nie trafia dokładnie w jego środek to możliwe jest skorygowanie instalacji bez konieczności zdejmowania ekranu z uchwytów. Ekrany przeznaczone do instalacji w sufcie podwieszanym mają konstrukcję modułową. Gwarantuje ona łatwość instalacji na jeden z dwóch sposobów (zależnie od konstrukcji suftu podwieszanego), zabezpiecza ekran przed zabrudzeniem lub uszkodzeniami w czasie prac instalacji oraz ułatwia dostęp w razie potrzeby przeprowadzenia inspekcji lub konserwacji. Moduły ekranowy i suftowy ukryte są za estetycznym modułem maskującym. Jego demontaż jest bardzo prosty i daje pełny dostęp do ukrytego za nim ekranu.