Skontaktuj się z nami

AVERS Screens Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 424A
05-800 Pruszków, POLAND

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000265169.

Numer NIP: 527-10-79-453
Wysokość kapitału zakładowego: 1 050 000,00 PLN

Biuro:
T./Fax: +48 22 716 20 20
T. +48 22 716 20 21
T. +48 22 730 64 30
T. +48 22 730 64 31

 

Serwis:
T. +48 22 759 71 92 

e-mail:
avers@aversscreens.eu

* Kliknij na obrazek aby odświeżyć