Skontaktuj się z nami

AVERS Screens Sp. z o.o.
ul. Żytnia 23 
05-800 Pruszków, POLAND

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000265169.

Numer NIP: 527-10-79-453
Wysokość kapitału zakładowego: 1 050 000,00 PLN

Biuro:
Tel.: +48 22 716 20 20
Tel.: +48 22 716 20 21
 

Serwis:
T. +48 22 716 20 20 wew.207 

e-mail:
avers@aversscreens.eu

* Kliknij na obrazek aby odświeżyć